Biti prezaposlen jedina je prava čovjekova sreća.

Mark Twain