CS Computer Systems

CS na Cisco Connectu 2016.

7. travnja 2016.

CS na Cisco Connectu 2016.

CS je dugi niz godina Cisco Gold Partner, a odličnu suradnju potvrdili smo i ove godine kao sponzori Cisco Connecta 2016..

U sklopu konferencije, naši dragi kolege  Branimir i Damir  održali su odlično prihvaćeno predavanje na temu "Exploring ACI – First hand experience".