CS Computer Systems

Internacionalizacija poslovanja tvrtke CS Computer Systems d.o.o.

23. svibnja 2018.

Internacionalizacija poslovanja tvrtke CS Computer Systems d.o.o.

Projekt pod nazivom „Internacionalizacija poslovanja tvrtke CS Computer Systems d.o.o.“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kako bi unaprijedilo internacionalizaciju poslovanja poduzeće CS Computer Systems d.o.o. nastupit će na sljedećim međunarodnim sajmovima: ANGA COM u Kölnu (Njemačka) u 2017. i 2018. god., IBC u Amsterdamu (Nizozemska) u 2017. i 2018. god. te sajam Mobile World Congres u Barceloni (Španjolska) u 2018. god. Navedeni sajmovi predstavljaju vodeće svjetske događaje koji okupljaju najvažnije pružatelje multimedijskih usluga te omogućuju iznimne prilike za stjecanje novih kontakata u industriji i privlačenje novih kupaca na međunarodnoj razini.

Ukupna vrijednost projekta je 664.616,44 HRK dok EU udio financiranja projekta iznosi 422.008,78 HRK. Razdoblje provedbe projekta je od 24. svibnja 2017. do 24. siječnja 2019. godine.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Marina Tušek, Konzultant za EU fondove.

www.strukturnifondovi.hr

Brošura (PDF)

 europski strukturni i investicijski fondovi

Zajedno do fondova EU

 

Europska unija