CS Computer Systems

Komercijalizacija inovacije proizvodnje i isporuke AVIION TV Suite platforme primjenom agilne metodologije

4. prosinca 2018.

Komercijalizacija inovacije proizvodnje i isporuke AVIION TV Suite platforme primjenom agilne metodologije

Projekt pod nazivom „Komercijalizacija inovacije proizvodnje i isporuke AVIION TV Suite platforme primjenom agilne metodologije“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svrha projekta je primjena rezultata istraživanja, razvoja i inovacija kako bi se potaknule poslovne aktivnosti i pokrenula proizvodnja novih proizvoda te ostvarili pozitivni poslovni rezultati i rast poduzeća CS Computer Systems d.o.o. s potencijalom na međunarodnoj razini. Projekt je usmjeren na komercijalizaciju inovacije proizvodnje i isporuke inovativnog proizvoda AVIION TV Suite platforme s visokom dodanom vrijednošću koja će imati pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini. Ciljevi projekta su povećanje konkurentnosti te razvoj i rast poduzeća CS Computer Systems d.o.o., komercijalizacija inovacije procesa i organizacije poslovanja u poduzeću CS Computer Systems d.o.o. te otvaranje novih radnih mjesta i doprinos smanjenju broja nezaposlenih u Republici Hrvatskoj.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 8.311.940,23 HRK dok EU udio financiranja projekta iznosi 4.164.207,14 HRK. Razdoblje provedbe projekta je od 01.08.2018. do 01.08.2021.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Marina Tušek, Konzultant za EU fondove.

www.strukturnifondovi.hr

 

 europski strukturni i investicijski fondovi

Zajedno do fondova EU

 

Europska unija