CS Computer Systems

MEDIIOChain – Sustav za upravljanje zdravstvenim informacijama primjenom tehnologije lanca blokova

13. siječnja 2021.

MEDIIOChain – Sustav za upravljanje zdravstvenim informacijama primjenom tehnologije lanca blokova

 

Projekt pod nazivom „MEDIIOChain – Sustav za upravljanje zdravstvenim informacijama primjenom tehnologije lanca blokova“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektom MEDIIOChain ostvarit će se inovativan sustav pohrane i upravljanja medicinske dokumentacije u oblaku koji će kroz specifičan oblik dijeljene mreže medicinskih informacija biti javno dostupan i distribuiran između svih sudionika zdravstvenog sustava, no istovremeno u potpunosti zaštićen od neovlaštenog pristupa, s pacijentom kao jedinim i isključivim vlasnikom svoje medicinske dokumentacije koji istoj ima potpuni pristup te jedini može taj pristup omogućavati drugima. Takav koncept bit će omogućen primjenom tehnologije lanca blokova (eng. blockchain), za izvedbu distribuiranog, javno dostupnog i uvjetno dijeljenog te potpuno sigurnog i samoodrživog registra svih zapisa i informacija o zdravstvenom stanju i statusu pacijenata.

Opći vanjski cilj projekta jest povećanje efikasnosti liječenja i kvalitete života značajnim povećanjem dostupnosti i sigurnosti zdravstvenih informacija te popularizacijom vođenja skrbi o vlastitom zdravlju pretvaranjem uloge pacijenata iz pasivnih promatrača u aktivne sudionike.

Opći unutarnji cilj jest radikalnom promjenom organizacijski i tehnološki iskoračiti u najviše tehnološke trendove budućnosti te time ojačati kompetencije, tehnološku i tržišnu poziciju i prepoznatljivost CS-a kao lidera u području primjene najnovije informacijske tehnologije u zdravstvu u Hrvatskoj i makroregiji.

Specifični cilj projekta jest provesti aktivnosti industrijskog istraživanja za razvoj i izradu prototipa, a potom i eksperimentalnog razvoja osnove MEDIIOChain komercijalnog proizvoda – ekosustava temeljenog na tehnologiji lanca blokova u kojem će se, putem pristupnih programskih sučelja te preko vlastitih ili aplikacija trećih strana, na siguran način pohranjivati i kontrolirano dohvaćati medicinske informacije te koji će imati vlastiti interni vrijednosni sustav poticanja doprinosa rastu MEDIIOChain mreže.

Partner na projektu je Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 39.338.270,99 dok EU udio financiranja projekta iznosi 28.019.707,15 HRK. Razdoblje provedbe projekta je od 17.02.2020. do 17.08.2023.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije je Drago Lučan, Konzultant za EU fondove.

www.strukturnifondovi.hr

 

 europski strukturni i investicijski fondovi

Zajedno do fondova EU

 

Europska unija