CS Computer Systems

Tjedan karijera 2019. FOI Varaždin

15. listopada 2019.

Tjedan karijera 2019. FOI Varaždin

U Varaždinu se održava Tjedan karijera 2019. u organizaciji Fakulteta organizacije i informatike. Naravno, CS je već tradicionalno prisutan. Danas, naši kolege Teuta Tomac i Ivan Šipek sudjeluju u Karijernom španciru gdje studenti u opuštenoj atmosferi mogu saznati, iz prve ruke, više o traženim pozicijama kao i o potrebnim vještinama.

Ove godine prezentiraju i naš CS++ IT centar kompetencija u Varaždinu u kojem će studenti imati mogućnost dodatnog razvoja svojih IT vještina, raditi na razvoju svojeg start-up projekta, odraditi praksu, rješavati izazove i izmjenjivati iskustva sa svojim kolegama.