CS Computer Systems

Unapređenje poslovnih procesa tvrtke CS d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije

17. siječnja 2016.

Unapređenje poslovnih procesa tvrtke CS d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije

Projekt pod nazivom „Unapređenje poslovnih procesa tvrtke CS d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije“ sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj sklopu Operativnog programa „Regionalna konkurentnost“.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanoj gospodarskoj aktivnosti i konkurentnosti tvrtke CS Computer Systems d.o.o. uporabom informacijske tehnologije dok je specifični cilj projekta povećana regionalna konkurentnost i efikasnost tvrtke, povećan rast i razvoj putem implementacije naprednih e-poslovnih modela. 

CS Computer Systems d.o.o. kontinuirano ulaže u rast i razvoj poslovanja. Projektom unapređenja poslovnih procesa primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije implementirat ćemo ERP sustav s pripadajućim mrežnim poslužiteljima i diskovnim sustavom za pohranu podataka s ciljem optimiziranja planiranja poslovanja, što čini okosnicu održivog razvoja te povećanja konkurentnosti tvrtke. Na ovaj način otklonit ćemo nedostatke trenutne organizacije i provedbe poslovnih procesa, unaprijediti znanja zaposlenika te odnose s dobavljačima i klijentima podići na višu razinu. Ukupna vrijednost projekta je 877.150,00  kn dok EU udio financiranja projekta iznosi 614.005,00 kn.

Razdoblje provedbe projekta je od 16.03.2015. do 16.04.2016. godine u trajanju od 13 mjeseci. Kontakt osoba za dodatne informacije je Marina Tušek, Konzultant za EU fondove.

www.strukturnifondovi.hr

 europski strukturni i investicijski fondovi

Zajedno do fondova EU

 

Europska unija