CS Computer Systems

IP telefonski sustavi

IP telefonski sustavi

IP telefonski sustavi koje integriramo u CS-u nude mnogo više funkcionalnosti od klasičnih telefonskih sustava.  Za razliku od klasičnih telefonskih sustava uz IP telefonske sustave moguće je:

  • Integrirati IP telefonski sustav sa LAN mrežom čime se eliminira potreba za dvostrukom infrastrukturom
  • Koristiti jedan telefonski broj za stolni telefon, smartphone i PC aplikaciju
  • Korištenje kolaboracijskog sustava za udaljenu komunikaciju, dijeljenje sadržaja ekrana ili datoteka uz mogućnost kreiranja sesija između stolnih računala, tableta i smartphone uređaja
  • Obavljati videopozive
  • Integrirati videokonferencijski sustav visoke kvalitete
  • Primati i slati FAX-ove sa računala

Skalabilnost rješenja omogućuje licenciranje sustava prema trenutnom broju potrebnih korisnika te proširenja kod potrebe za dodatnim korisnicima.