CS Computer Systems

Kontrola pristupa mreži

Kontrola pristupa mreži

Kontrola pristupa mreži dio je sveobuhvatne sigurnosti komunikacijske infrastrukture. Kontrolom pristupa mreži osigurava se provjera krajnjeg korisnika prije povezivanja na mrežu, bilo da se radi od povezivanju žičanim putem, povezivanju bežičnim putem ili povezivanju preko VPN-a. 

Kontrolu pristupa mreži moguće je implementirati na nekoliko načina i obavljati više provjera – provjeru korisnika i provjeru krajnjeg uređaja, provjeru pripadnosti imenskom servisu (npr. Microsoft Active Directory) te provjeru stanja krajnjeg uređaja (pristutnost lokalnog antivirusa, stanje zakrpi OS-a i slično).  

Na temelju provjera moguće je odrediti politiku koja će se primijeniti – omogućavanje potpunog pristupa mreži, omogućavanje ograničenog pristupa mreži (npr. samo pristup Internetu) ili potpuno onemogućavanje pristupa mreži. 

CS nudi vodeća rješenja na području sustava za kontrolu pristupa mreži.