CS Computer Systems

NG Firewall, IPS i aplikacijska sigurnosna rješenja

NG Firewall, IPS i aplikacijska sigurnosna rješenja

Vatrozid predstavlja primarnu i nezaobilaznu sigurnosnu komponentu kada je u pitanju regulacija i filtriranje mrežnog prometa koji se ostvaruje kako unutar korporacije tako i prema Internetu. On je nezaobilazna komponenta svake sigurnosne i mrežne arhitekture sposobna  odgovoriti na sve zahtjeve koje postavlja današnje kompleksno poslovanje na enterprise razini. Sa sigurnosnog aspekta, danas se priča o vatrozidima nove generacije (Next Generation Firewall) koji pored klasične stateful inspection funkcije utjelovljuje i napredne funkcije IPS zaštite, kontrole aplikacija te integracije s imenskim servisima.

Problematika regulacija pristupa na mrežu također uključuje i osiguranje sigurnog VPN pristupa udaljenih korisnika korporativnim resursima preko nesigurne Internet mreže. Zbog mobilne i dinamične prirode današnjeg poslovanja koje zahtjeva kontinuiran pristup na mrežu s različitih klijentskih uređaja (prijenosnih računala, tablet i smartphone uređaja) i lokacija, VPN tehnologije moraju na fleksibilan način pružiti maksimalno siguran pristup.

CS Computer Systems na području vatrozidne zaštite i VPN pristupa ima dugogodišnje iskustvo u radu s proizvodima vodećih svjetskih proizvođača mrežne i sigurnosne opreme kao što su Check Point, Cisco i Juniper. Nudimo rješenja i usluge prilagodljive mrežama različitih veličina i broja korisnika sa specifičnim zahtjevima.