CS Computer Systems

SIEM i log management

SIEM i log management

Učinkovito upravljanje informacijskim sustavima podrazumijeva sveobuhvatan, detaljan i brz uvid kako u cjelokupno stanje sustava tako i u stanje njegovih pojedinih sastavnica. U skladu s tim, zapisi koje generiraju mrežna i poslužiteljska oprema zajedno sa drugim namjenskim uređajima predstavljaju fundamentalnu jedinicu informacije koju treba inteligentno iščitavati, a koja pri tom mora biti lako dostupna. Zbog često velike količine generiranih zapisa - i do nekoliko stotina tisuća zapisa dnevno,  ručno pretraživanje zapisa, odsustvo centralizirane pohrane zapisa i automatske korelacije njihovog sadržaja pružaju veoma ograničene mogućnosti uvida u stanje sustava, u trendove i (sigurnosne) probleme.

SIEM sustav (engl. Security Information and Event Management) predstavlja fleksibilno, skalabilno i suvremeno rješenje namijenjeno centraliziranoj pohrani i retenciji zapisa različite informatičke opreme, koje putem inteligentnih analitičkih i korelacijskih mehanizama pruža uvid u cjelokupno stanje sustava ukazujući na pojave i probleme inače teško uočljive ručnim per device pristupom. Mogućnost generiranja bogatih i prilagodljivih  izvješća, forenzike i alarmiranja, SIEM sustav čini moćnim alatom namijenjenim zahtjevnim potrebama poslovanja modernih IT sustava čime se povećava vidljivost, upravljivost i sigurnost IT sustava.

CS Computer Systems uspješno projektira i implementira ovakva rješenja i u najsloženija IT okruženja te znanjem i višegodišnjim iskustvom prilagođava njegov rad jedinstvenim potrebama svake IT okoline kako bi svojim korisnicima pružio optimalne performanse i sigurnost.