CS Computer Systems

Sigurnost web i mail komunikacije

Sigurnost web i mail komunikacije

Trendovi modernog poslovanja i sigurnosnih strategija zahtijevaju sve veću kontrolu  web i mail komunikacije. Web kanal vodeći je kanal i izvor svih napada i malicioznih prijetnji. Većina sigurnosnih prijetnji dolazi putem web kanala direktno ili posredstvom prvenstveno e-mail prometa, socijalnih mreža i mobilnih uređaja.

Sve veći broj malicioznih napada uspješno zaobilazi tradicionalne web kontrole, anti-virusne zaštite i vatrozidne kontrole, stoga ovi sustavi nisu više dovoljna zaštita. Sigurnosna kontrola web sadržaja u stvarnom vremenu i više je nego potrebna za odgovarajuću zaštitu od brojnih malicioznih programa i napada.

Evolucija i kompleksnost malicioznih prijetnji nalažu nezaobilaznu potrebu za web i email sigurnosnim kontrolama i odgovarajućom zaštitom.

CS na području sigurnosti web i mail komunikacije nudi, prema brojnim nezavisnim testovima, vodeća rješenja na tržištu. Dizajn i implementacija rješenja osmišlja se individualno, ovisno o zahtjevima korisnika i postojećem okruženju organizacije.