CS Computer Systems

Upravljanje korisničkim identitetima

Upravljanje korisničkim identitetima

Sustav za upravljanje korisničkim identitetima omogućuje praćenje životnog tijeka identiteta unutar organizacije. Sustav osigurava automatizaciju procesa kreiranja, modifikacije i deaktivacije korisničkih prava i privilegija.

Upravljanje korisničkim identitetima predstavlja kontrolu informacija o korisnicima i računalima. Informacije o korisnicima odnose se na proces autentifikacije i autorizacije korisnika odnosno upravljanje pravima korisnika na resurse unutar organizacije.

CS nudi vodeća  rješenja na području sustava za upravljanje korisničkim identitetima.