CS Computer Systems

Privatna, javna i hibridna cloud rješenja

Privatna, javna i hibridna cloud rješenja

Evolucija virtualizacijskih tehnologija dovodi nas do cloud tehnologija (usluga u oblaku). U osnovi, cloud tehnologije omogućavaju odvajanje fizičkih poslužitelja od potrebe za računalnim resursima (procesorsku resursi, radna memorija, diskovni prostor, mreža). Korisnik cloud rješenja na raspolaganje dobiva skalabilne računalne resurse bez potrebe da vodi računa o detaljima fizičkih poslužitelja, dizajnu mreže i sustava za pohranu podataka. Osnovni modeli implementacije cloud rješenja su javni, privatni te hibridni cloud. Kod javnog modela korisnik računalne resurse unajmljuje od javno dostupnog pružatelja usluge. Privatni model implementacije podrazumijeva konzumaciju računalnih resursa iz vlastitog podatkovnog centra. Hibridni model implementacije je mješavina javnog i privatnog, dio resursa koje korisnik ima na raspolaganje dolazi iz privatnog a dio iz javnog cloud rješenja.

 Usluge koje CS nudi iz područja virtualizacije i cloud tehnologija su:

  • Projektiranje i implementacija privatnog cloud rješenja
  • Projektiranje i implementacija javnog cloud rješenja
  • Projektiranje i implementacija hibridnog cloud rješenja