CS Computer Systems

Opće informacije

CS Computer Systems d.o.o.
Prečko 1a | HR-10110 Zagreb
OIB: 07989965722 | MBS: 080065699 | MB: 03524914

Kontakt

TEL: +385 1 3855 855
FAX. +385 1 3882 555

Radno vrijeme

pon - pet | 8:00 - 16:00


Recepcija i tehnička podrška:
pon - pet | 7:30 - 18:30


Podrška klijentima:
non-stop (24/7/365)

Korisnička podrška

TEL: + 385 1 3855 800
E. info@cs.hr

qr code
QR kod naše GPS lokacije

Bankovni podaci

Zagrebačka banka - IBAN HR0323600001101289040

Privredna banka - IBAN HR6023400091110422751

Erste banka - IBAN HR2224020061100417781

OTP banka - IBAN HR9224070001100616657

Addiko banka - IBAN HR3325000091101445330

HPB - IBAN HR4923900011101098757

Osnovni podaci

Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu TT-06/433-4 
OIB: 07989965722
MBS: 080065699
Porezni broj: 03524914 
Temeljni kapital 11.478.500,00 HRK uplaćen je u cijelosti

Uprava

Paško Labura - predsjednik Uprave
Robert Šipek - član Uprave
Martina Dobranović - član Uprave

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kontakt: +385 1 3855 855

E.dpo@cs.hr