CS Computer Systems

Opće informacije

CS Computer Systems d.o.o.
Prečko 1a | HR-10110 Zagreb
OIB: 07989965722
MBS: 080065699
MB: 03524914

Radno vrijeme

od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00
Recepcija i tehnička podrška:
od ponedjeljka do petka od 7:30 do 18:30

Podrška klijentima:
non-stop (24/7/365).

Kontakti

TEL: +385 1 3855 855
FAX. +385 1 3882 555

Korisnička podrška

TEL: + 385 1 3855 800
E. info@cs.hr

qr code
QR kod naše GPS lokacije

Bankovni podaci

Zagrebačka banka – IBAN: HR0323600001101289040
Privredna banka Zagreb - IBAN: HR6023400091110422751
Sberbank – IBAN: HR8625030071100073916
Erste banka – IBAN: HR2224020061100417781

Osnovni podaci

Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu TT-06/433-4 
OIB: 07989965722
MBS: 080065699
Porezni broj: 03524914 
Temeljni kapital 11.478.500,00 HRK uplaćen je u cijelosti

Uprava

Paško Labura - predsjednik Uprave
Stjepan Šipek - prokurist
Robert Šipek - član Uprave

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Teuta Tomac
Voditelj odjela ljudskih resursa i marketinga
Kontakt: +385 1 3855 855

E.dpo@cs.hr