CS Computer Systems

Govor je srebro, šutnja zlato.

Kineska