CS Computer Systems

Ne opstaju ni najjači ni najpametniji već oni koji se najbrže prilagođavaju promjeni.

Charles Darwin