Uočio sam da što više radim imam više sreće.

Thomas Jefferson