CS Computer Systems

Pametni ljudi dopuste svojoj djeci da ponekad i pogriješe.

Mahatma Gandhi