CS Computer Systems

Samo kada je dovoljno tamno vide se zvijezde.

Charles Beard