CS Computer Systems

Prilagodba softverskog rješenja i inovacija poslovnih procesa za komercijalizaciju Mediion platforme

24. siječnja 2024.

Prilagodba softverskog rješenja i inovacija poslovnih procesa za komercijalizaciju Mediion platforme

 

Projekt pod nazivom „Prilagodba softverskog rješenja i inovacija poslovnih procesa za komercijalizaciju Mediion platforme“ sufinancirala je Europska unija – NextGenerationEU.

Svrha Projekta jest provesti završnu prilagodbu proizvoda MEDIION specifičnim zahtjevima tržišta, uspostaviti njegovu globalnu dostupnost kroz smještaj u oblaku te uspostaviti nove i reorganizirati i inovirati postojeće radne procese unutar tvrtke, a sve kako bi se ostvarili preduvjeti potrebni za puštanje MEDIION platforme u komercijalni rad te za uspostavu, pokretanje i komercijalizaciju novih inovativnih MEDIION usluga u području telemedicine i e-zdravstva.

MEDIION je vlastiti inovativan proizvod poduzeća CS Computer Systems kojim su adresirani problemi nedostupnosti liječnika, nedovoljne povezanosti i neadekvatnih oblika komunikacije liječnika i pacijenata, ograničene i fragmentirane dostupnosti online zdravstvenih usluga i alata te čuvanja i korištenja zdravstvene dokumentacije. Ispunjenjem svrhe ovog projekta, a kroz prilagodbu specifičnim zahtjevima ciljanih segmenata tržišta zahtjevima tržišta te inovaciju poslovnih procesa potrebnih za transformaciju iz B2B na B2C tržišni model, ostvarit će se primarni cilj brze i uspješne komercijalizacije MEDIION usluga na tržištu. Pored primarnog cilja, provedba projekta za poduzeće CS Computer Systems ostvarit će i specifične ciljeve povećanja konkurentnosti, doprinosa smanjenju broja nezaposlenih kroz otvaranje novih radnih mjesta te doprinosa razvoju i rastu poduzeća, a stvaranjem inovacija i inovativnih rješenja temeljenih na tehnologiji budućnosti posredno će doprinijeti i strateškom cilju osiguranja prepoznatljive pozicije i ostvarivanja konkurentnosti na regionalnom i globalnom informacijsko-komunikacijskom tržištu.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.054.926,99 EUR dok EU udio financiranja projekta iznosi 529.022,97 EUR. Razdoblje provedbe projekta je od 01.06.2022. do 01.02.2024.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Drago Lučan, Konzultant za EU fondove.