CS Computer Systems

Jačanje tržišne pozicije, poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke CS Computer Systems d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije

3. travnja 2020.

Jačanje tržišne pozicije, poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke CS Computer Systems d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije

Projekt pod nazivom „Jačanje tržišne pozicije, poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke CS Computer Systems d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

CS Computer Systems d.o.o. kontinuirano ulaže u rast i razvoj poslovanja. Predmetnim projektom implementirati ćemo sustave upravljanja učinkom i radnim zadacima, dokumentima (DMS), kadrovskom evidencijom, nabavom, evidencijom praćenja prisustva/odsustva zaposlenika te sustav za kolaboraciju zaposlenika. Kako bismo osigurali potrebne hardverske resurse za implementaciju navedenih sustava nadograditi ćemo datacentar mrežu te backup sustav tvrtke. Na ovaj način ćemo unaprijediti poslovanje što čini okosnicu održivog razvoja te povećanja konkurentnosti tvrtke.

Specifični cilj projekta je poboljšanje razine učinkovitosti i produktivnosti kroz investiranje u poslovna rješenja za informatizaciju poslovnih procesa, odnosno uvođenje holističkih IKT rješenja za integraciju poslovanja cijelog poduzeća koja će dovesti do snažnog povećanja razvojnog potencijala i novih konkurentnih procesa i usluga te s time povezan cilj poboljšanja i boljeg povezivanja na razini svih segmenata i poslovnih procesa unutar tvrtke.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.498.250,00 HRK dok EU udio financiranja projekta iznosi 972.327,72 HRK. Razdoblje provedbe projekta je od 14.10.2019. do 14.04.2021.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije je Marina Tušek, Konzultant za EU fondove.

www.strukturnifondovi.hr

 

 europski strukturni i investicijski fondovi

Zajedno do fondova EU

 

Europska unija