CS Computer Systems

MEDIION - OTT višemedijski sustav u oblaku za telemedicinu, praćenje stanja pacijenta, konzultacije, dijagnostiku, liječenje i poboljšanje kvalitete života

9. studenog 2018.

MEDIION - OTT višemedijski  sustav u oblaku za telemedicinu, praćenje stanja pacijenta, konzultacije, dijagnostiku, liječenje i poboljšanje kvalitete života

Projekt pod nazivom „MEDIION - OTT višemedijski  sustav u oblaku za telemedicinu, praćenje stanja pacijenta, konzultacije, dijagnostiku, liječenje i poboljšanje kvalitete života“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svrha projekta je razviti globalno inovativni softverski OTT višemedijski sustav u oblaku za telemedicinu, praćenje stanja pacijenta, konzultacije, dijagnostiku, liječenje i poboljšanje kvalitete života kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija. Specifični ciljevi projekta su povećanje konkurentnosti te razvoj i rast poduzeća CS Computer Systems d.o.o., povećanje i intenziviranje istraživačko-razvojnih aktivnosti u poduzeću, otvaranje novih radnih mjesta i doprinos smanjenju broja nezaposlenih u RH, istraživanje s ciljem razvoja novog proizvoda koji je inovacija na tržištu te suradnja između poduzetnika i organizacije za istraživanje i širenje znanja.

Partner na projektu je Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 27.321.022,91 dok EU udio financiranja projekta iznosi 14.356.550,93 HRK. Razdoblje provedbe projekta je od 01.09.2017. do  01.09.2021.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Marina Tušek, Konzultant za EU fondove.

www.strukturnifondovi.hr

 

 europski strukturni i investicijski fondovi

Zajedno do fondova EU

 

Europska unija