CS Computer Systems

Oracle CX LeaderCircle konferencija

11. listopada 2019.

Oracle CX LeaderCircle konferencija

Naš dragi kolega Domagoj Markovina, sudjelovao je na Oracle CX LeaderCircle konferenciji. Glavna tema bila je korisničko iskustvo kao ključan čimbenik rasta poslovanja.

Domagoj je objasnio najbolju praksu u implementaciji alata za automatizaciju marketinga korištenjem omni-channel pristupa i napredne orkestracije komunikacije s krajnjim korisnikom.

Čestitke na odlično odrađenoj prezentaciji!