CS Computer Systems

Studenti FOI-a u posjetu CS-u

5. lipnja 2018.

Studenti FOI-a u posjetu CS-u

Prošli tjedan smo imali iznimnu čast ugostiti studente Fakulteta organizacije i informatike (FOI). Dvadesetak studentica i studenata imalo je priliku detaljnije čuti o integriranim informacijskim uslugama koje pružamo te što sve pokrivamo. Posebno im je interesantno bilo predstavljanje našeg OTT projekta – AVIION. Pritom je detaljno opisano kako cijeli sustav razvoja funkcionira i što uključuje.

Prezentirano im je i na koji način studenti mogu prikupiti konkretna iskustva radeći na naprednim softverskim rješenjima kroz praksu, a posebno ih je zainteresirala skorašnju mogućnost iste i u Varaždinu.

CS Computer Systems stavlja izraziti naglasak na pružanje prilike studentima za razvoj svojih karijera već tijekom studija, a najkvalitetnijima mogućnost zapošljavanja.

 

Studenti FOI-a u CS-u