CS Computer Systems

Disaster Recovery rješenja

Disaster Recovery rješenja

Područja upravljanja kontinuitetom poslovanja i oporavkom od katastrofe (eng. Business Continuity and Disaster Recovery) su u proteklih nekoliko godina postala jedna od najvažnijih tema u području informacijske tehnologije, ali i cjelokupnog poslovanja tvrtke.

Osim izgubljenih podataka povećavaju se mjerljivi i nemjerljivi troškovi poslovanja. Smatrajući kako planovi kontinuiteta poslovanja i oporavka od katastrofe nisu nužni za poslovanje, značajan broj tvrtki je izgubio ključne podatke. Rezultati su značajni gubici i zastoj poslovanja.

CS Computer Systems  pruža integrirane informacijske usluge kojima pokriva sve segmente tržišta informacijskih, sistemskih i komunikacijskih tehnologija što uključuje područja upravljanja kontinuitetom poslovanja i oporavkom od katastrofe.

Disaster recovery rješenja svrstavaju se u nekoliko kategorija koje se međusobno razlikuju po vremenu potrebnom za ponovnu uspostavu sustava. Konačan izgled i dizajn sustava uvelike ovisi o vrsti poslovanja, veličini tvrtke ili organizacije te broju zaposlenika.

Implementaciju navedenih rješenja i kreiranje plana oporavka (Disaster Recovery Plan - DRP) baziramo na virtualizacijskim tehnologijama, diskovnim sustavima i mrežnim tehnologijama u kojima se potpuno prilagođavamo potrebama i ciljevima klijenta po pitanju ciljane točke i vremena oporavka. (RPO - Recovery point objective, RTO - Recovery time objective)