CS Computer Systems

ISO 27001

ISO 27001

Implementacijom sustava upravljanja informacijskom sigurnošću - ISMS uspostavlja se sigurnosni sustav osiguravajući zaštitu tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti informacije u poslovnom informacijskom okruženju. ISMS predstavlja skup politika koje se odnose na sigurnost informacijskih sustava.

Standard ISO 27001 definira koje sigurnosne kontrole je potrebno implementirati, no načini implementacije ovise prvenstveno o samom okruženju i zahtjevima organizacije.

ISO 27001 se odnosi na sigurnost podataka pohranjenih ili transferiranih preko svih vrsti formata - tiskanih, elektroničkih, poštanskih, audiovizualnih i verbalnih. Može se primijeniti u tvrtkama svih veličina kao i jednom odjelu neke tvrtke. S obzirom da certifikat zahtijeva reviziju svake godine, a recertifikaciju svake tri godine, uvođenje ISO 27001 podrazumijeva kontinuiran proces koji nalaže neprestano praćenje i poboljšanja.